Jesteś tutaj

Przychodnia specjalistyczna

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Kierownik: lek. med. Elżbieta Sobol
ul. Banacha 1 a, tel. 22-599-23-56 fax. 22-599-10-01
Piętro I  Blok „A”

Przychodnia Specjalistyczna SPCSK, w skład której wchodzi 20 poradni, z różnych dziedzin medycyny, świadczy usługi z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

Przychodnia ma charakter placówki przyklinicznej. Konsultacji udzielają lekarze specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym i naukowym. Wszystkie poradnie Przychodni Specjalistycznej współpracują z Klinikami Szpitala i korzystają z pełnej bazy diagnostycznej SPCSK. Konsultujący lekarze należą do zespołów Klinik, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poradnie zapewniają możliwość kontynuowania leczenia i obserwacji Pacjentom, prowadzonym w Klinikach, jak też uczestniczą w procesie kwalifikacji do leczenia, w Klinikach WUM. W strukturze przychodni znajdują się gabinety specjalistyczne, zabiegowe, medycyny pracy, lekarzy konsultantów klinicznych, diagnostyczne, punkt pobrań krwi, punkty szczepień, rejestracja, administracja

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poliklinika@spcsk.pl.

poradnie

godziny rejestracji telefonicznej

telefon

 • DIABETOLOGICZNA

poniedziałek-piątek 10.00-16.00

599-15-65
 • DIABETOLOGICZNA DLA KOBIET CIĘŻARNYCH

poniedziałek-piątek 8.00-15.00

599-10-05
 • CHIRURGII OGÓLNEJ
 • CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 • TRANSPLANTOLOGICZNA

poniedziałek-piątek 10.00-16.00

599-15-67
 • OTOLARYNGOLOGICZNA
 • KARDIOCHIRURGICZNA
 • FONIATRYCZNA
 • AUDIOLOGICZNA

poniedziałek-piątek 10.00-16.00

599-25-52
 • ALERGOLOGICZNA
 • KARDIOLOGICZNA

poniedziałek-piątek 10.00-16.00

599-15-69
 • KARDIOLOGICZNA
 • OKULISTYCZNA

poniedziałek-piątek 10.00-16.00

599-26-82
 • NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • ENDOKRYNOLOGICZNA
 • PULMONOLOGICZNA
 • NEFROLOGICZNA
 • ONKOLOGICZNA
poniedziałek-piątek 10.00-16.00 599-15-68
 • HEMATOLOGICZNA

poniedziałek-piątek 7.00-10.00

wtorek 15.00-17.00

czwartek 10.00-13.00

599-11-59

599-26-84

599-26-84

 • GINEKOLOGICZNA
poniedziałek-piątek 10.00-14.00 599-24-06
 • NEUROLOGICZNA
 • NEUROCHIRURGICZNA

poniedziałek-czwartek 10.00-16.00

(od 01.01.2015 10:00 - 19:00)

piątek 10.00-15.00

599-10-50
 • LOGOPEDYCZNA

poniedziałek i środa 9.00-13.00

wtorek, czwartek, piątek 10.00-17.00

599-12-26

599-22-26

 • LECZENIA BÓLU
poniedziałek-piątek 7.00-13.00 599-23-48
 

 

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej SPCSK mieści się na parterze budynku A, przy głównym wejściu do szpitala. Rejestracja do Poradni Neurologicznej znajduje się na parterze budynku B. By umówić się na wizytę trzeba mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W zależności od rodzaju porady, mogą być potrzebne dodatkowe badania oraz dokumenty. Informacje na ten temat, pacjent powinien uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu lub pracowników rejestracji Przychodni Specjalistycznej SPCSK.

Pracownicy rejestracji udzielają informacji o:

 • terminie wizyty u specjalisty, w określonym dniu
 • ważności skierowań
 • ważności dowodu ubezpieczenia
 • czasie oczekiwania na wizytę
 • zmianie terminu wizyty

 

O zmianie terminu wizyty u lekarza, pacjent informowany jest telefonicznie. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, porada specjalistyczna, w miarę możliwości, jest udzielana w dniu zgłoszenia się do przychodni. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.